Káinok és Ábelek

Abból indulok ki, hogy a Biblia igaz – legalábbis arra az időre, míg az alábbi sorokat leírtam. Hit nélkül nem lehet beleélni magunkat az Ószövetségbe – ebben az egyben a vallás és az írás közös. Hit nélkül egyik sem ér semmit. “És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.”

Káinok és Ábelek részletei…